Cilvēkam

  • Aspen praktiski nesatur benzolu, kas ir vēzi izraisošs savienojums.
  • Aspen sastāvā ir ļoti maz arī citu kaitīgo aromātisko savienojumu un olefīnu.
  • Viegla iedarbināšana un gatavs maisījums – ērti!
  • Aspen smarža ir mazāk intensīva, kas nodrošina patīkamāku darba vidi.

Iekārtai

  • Tīri sadegoša degviela - jūsu dzinējs saglabājas tīrāks,
  • Samazinād apkopes laiks un palielinās dzinēja ekspluatācijas laiks.
  • Aspen degviela saglabājas stabila gadiem - droši var atstāt bākā pat vairākas ziemas.

Videi

  • Aspen degviela satur maz olefīnu. Olefīni ir savienojumi, kas veicina zemes līmeņa ozona (smoga) veidošanos, kaitējot videi.
  • Aspen 2 satur bioloģiski noārdāmu, ļoti augstas kvalitātes sintētisko eļļu, kuras saturā ir līdz pat 60% atjaunojamo izejvielu.
  • Nesatur sodrējus un šķīdinātājus.

I forradet storre