Cilvēkam

  • Aspen praktiski nesatur benzolu, kas ir vēzi izraisošs savienojums.
  • Aspen ir ļoti maz kaitīgo aromātisko savienojumu un olefīnu.
  • Viegla iedarbināšana un gatavs maisījums – ērti!
  • Aspen smarža ir mazāk intensīva, kas nodrošina patīkamāku darba vidi.

Iekārtai

  • Tīri sadegoša degviela - jūsu dzinējs saglabājas tīrāks,
  • samazinot apkopes laiku un palielinot dzinēja ekspluatācijas laiku.
  • Aspen degviela saglabājas stabila gadiem

Videi

  • Aspen degviela satur maz olefīnu. Olefīni ir savienojumi, kas veicina zemes līmeņa ozona veidošanos, kaitējot videi
  • Aspen 2 satur bioloģiski noārdāmu, ļoti augstas kvalitātes sintētisko eļļa, kuras saturā ir līdz pat 60% atjaunojamo izejvielu.

I forradet storre