Sekojošā tabula parāda Aspen parametru salīdzinājumu ar citiem tirgū pieejamiem produktiem:

 

Aspen*

Alkilāts**

EN228***

Komentāri

RON oktānskaitlis

95

>93

95

Detonācijas noturība ar mazu dzinēja darbības ātrumu.

MON oktānskaitlis

92

>90

85

Detonācijas noturība ar lielu dzinēja darbības ātrumu.

Tvaika spiediens (kPa)

55-65

55-65

55-95

Augsts tvaika spiediens rada vairāk benzīna izgarojumu un darbības problēmas karstā vidē. Var rasties lokālas novirzes.

Sērs (ppm)

<2,7

<10

<10

Ļoti kaitīgs videi un cilvēku veselībai. Piemēram, veicina ezeru paskābināšanos.

Aromātisko ogļūdeņražu saturs (tilpuma %)

<0,45

<1

<35

Ļoti kaitīgs videi un cilvēku veselībai. Var izraisīt nervu bojājumus, galvassāpes, nogurumu un nelabumu.

Benzola saturs (tilpuma %)

<0,03

<0,1

<1

Benzols ir visbīstamākais aromātiskais ogļūdeņradis benzīna sastāvā. Tas var izraisīt asins vēzi (leikēmiju).

Olefīnu saturs (tilpuma %)

<0,3

<1

<18

Tas ir kaitīgs videi un cilvēku veselībai, izraisa darbības problēmas un samazina uzglabāšanas laiku.

Etanols (tilpuma %)

0

>93

95

Piesaista mitrumu, kas var izraisīt dzinēja atteici.

Oksidācijas noturība (min)

>11340

>90

85

Metode, ar kuru tiek novērtēta benzīna reakcija ar skābekli augstā temperatūrā. Maza vērtība nozīmē, ka ātrāk pazeminās benzīna kvalitāte.

* Aspen alkilāta benzīnam raksturīgās vērtības.
** Alkilāta standarts SS 15 54 61:2008.
*** EN228 standarts SS-EN 228:2013 (parastais benzīns).

Pa stranden